Naša storitev za avtomatsko trgovanje na trgih z električno energijo zagotavlja, da so posli izvršeni z optimalno strategijo za trenutne razmere na trgu.