Naša storitev za avtomatsko trgovanje na trgih z električno energijo zagotavlja, da so posli izvršeni z optimalno strategijo za trenutne razmere na trgu.

”This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 828429.”