Optimizacija virtualnih elektrarn

Naša programska rešitev za optimizacijo portfelja distribuiranih električnih naprav združenih v virtualno elektrarno zagotavlja maksimizacijo prihodkov virtualne elektrarne z uporabo pogodb za zagotavljanje frekvenčne regulacije, manjšanjem stroškov omrežnin, trgovanjem na borzah z električno energijo in drugimi procesi.

Modeliranje v energetiki

Naša platforma za modeliranje omogoča napovedovanje cen električne energije, proizvodnje iz obnovljivih virov energije, porabe itd. Napovedovanje temelji na sprotni analizi več terabajtov podatkov o stanju električnih omrežij širom Evrope, dogodkih na borzah z električno energijo, vremenskimi podatki in drugimi z zgolj nekaj milisekundnim zamikom.

Avtomatsko trgovanje

Naša storitev za avtomatsko trgovanje na trgih z električno energijo zagotavlja, da so posli izvršeni z optimalno strategijo za trenutne razmere na trgu.