COMCOM d.o.o. Idrija
Lapajnetova ulica 29, 5280, Idrija, Slovenia

Phone: +386 (0) 5 372 20 20
Fax: +386 (0) 5 372 20 20