COMCOM d.o.o. Idrija
Lapajnetova ulica 29, 5280, Idrija, Slovenija

Telefon: +386 (0) 5 372 20 20
Faks: +386 (0) 5 372 20 20

E-pošta: info@comcom.si