Optimizacija virtualnih elektrarn

Naša programska rešitev za optimizacijo portfelja distribuiranih električnih naprav združenih v virtualno elektrarno zagotavlja maksimizacijo prihodkov virtualne elektrarne z uporabo pogodb za zagotavljanje frekvenčne regulacije, manjšanjem stroškov omrežnin, trgovanjem na borzah z električno energijo in drugimi procesi.

Modeliranje v energetiki

Naša platforma za modeliranje omogoča napovedovanje cen električne energije, proizvodnje iz obnovljivih virov energije, porabe itd. Napovedovanje temelji na sprotni analizi več terabajtov podatkov o stanju električnih omrežij širom Evrope, dogodkih na borzah z električno energijo, vremenskimi podatki in drugimi z zgolj nekaj milisekundnim zamikom.

Avtomatsko trgovanje

Naša storitev za avtomatsko trgovanje na trgih z električno energijo zagotavlja, da so posli izvršeni z optimalno strategijo za trenutne razmere na trgu.

Vizualizacija podatkov

Prediktivna analitika in vizualizacija podatkov sta ključnega pomena za sprejmanje informiranih poslovnih odločitev. Naši svetovalci vam pomagajo pri implementaciji BI orodja Tableau.

Rezultat uspešnega in zanesljivega dela je tudi naše partnerstvo s podjetjem Tableau. To partnerstvo našim strankam predstavlja dodatno zagotovilo, da so naši svetovalci seznanjeni z najnovejšimi trendi in imajo vpogled v smeri razvoja bodočih BI tehnologij.

Preizkusite 14-dnevno prosto dostopno različico orodja Tableau:

Obvladovanje tveganj v financah

S pomočjo modelov strojnega učenja in umetne inteligence na podlagi velikih količin preteklih podatkov vam naši svetovalci pomagajo pri razvoju modelov za napovedovanje in obvladovanje tveganja v financah ter za optimizacijo portfelja.

Omogočamo tudi integracijo modelov strojnega učenja v BI orodje Tableau za vizualizacijo in analizo podatkov.