Projekt predstavlja združitev postopkov in uporabo naprednih tehnologij z namenom poenostavitev investicij v obnovljive vire energije in zagotavljanja večje fleksibilnosti pri trgovanju in uporabi obnovljivih virov pri končnih uporabnikih. Skupna vrednost projekta znaša 502.984,12 €, predvidena višina financiranja iz mehanizma je 299.990,46 €.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: www.noo.gov.si

www.evropskasredstva.si