Naša programska rešitev za optimizacijo portfelja distribuiranih električnih naprav združenih v virtualno elektrarno zagotavlja maksimizacijo prihodkov virtualne elektrarne z uporabo pogodb za zagotavljanje frekvenčne regulacije, manjšanjem stroškov omrežnin, trgovanjem na borzah z električno energijo in drugimi procesi.