Prediktivna analitika in vizualizacija podatkov sta ključnega pomena za sprejmanje informiranih poslovnih odločitev. Naši svetovalci vam pomagajo pri implementaciji BI orodja Tableau, ki je najbolj fleksibilno orodje na trgu za analizo in vizualizacijo podatkov. Omogoča integracijo več kot 60 različnih podatkovnih baz, izdelavo avtomatiziranih poročil in grafov ter integracijo modelov strojnega učenja s povezavo na programske jezike R in Python.

Rezultat uspešnega in zanesljivega dela je tudi naše partnerstvo s podjetjem Tableau. To partnerstvo sedanjim in bodočim strankam predstavlja dodatno zagotovilo, da so naši svetovalci seznanjeni z najnovejšimi trendi na področju BI in imajo vpogled v smeri razvoja bodočih BI tehnologij.

Preizkusite 14-dnevno prosto dostopno različico orodja Tableau: