V podjetju COMCOM se zavedamo, da uspešnosti podjetja ni mogoče meriti zgolj s finančnimi kazalniki. Pomembna je tudi njegova odgovornost do okoljskih vprašanj in družbenih potreb. Zato smo se z vzpostavitvijo stalnega nadzora porabe električne energije, nadzorovanjem ogljičnega odtisa na službenih poteh, spremljanjem porabe pisarniškega papirja, ločenim zbiranjem odpadkov in odgovorno rabo pitne vode zavezali k stalnem razvoju ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov podjetja na okolje in k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti na področju okoljske zaščite. Naš cilj je, da se škodljivi vplivi podjetja na okolje stalno manjšajo in da se zavest o odgovornem ravnanju z okoljem med zaposlenimi stalno veča. Zaposleni tako zavest o odgovornosti do okolja širijo tudi v svoje socialno okolje in tako se učinki ukrepov še povečajo.

Ukrepi za povečanje okoljske odgovornosti:

  • postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov,
  • postavitev opozorilnih nalepk za odgovorno ravnanje s pitno vodo nad umivalniki,
  • postavitev opozorilnih nalepk pri stikalih el. naprav in svetilih,
  • vzpostavljanje oddaljenih dostopov do partnerskih podjetij,
  • načrtovanje in spremljanje nujnih službenih poti,
  • spremljanje porabe pisarniškega papirja na tiskalnikih.

Prav tako se zavedamo tudi odgovornosti do zaposlenih in njihovih potreb. S stalnimi izobraževanji zaposlenim omogočamo trajno rast na strokovnem področju. S spodbujanjem zdravega in aktivnega načina življenja pomagamo pri lažjemu premagovanju morebitnih stresnih situacij, ki nastanejo kot posledica zahtev delovnega mesta in drugih vsakdanjih vplivov zunanjega okolja. Študentom s področja informacijskih tehnologij omogočamo izvajanje obveznih strokovnih praks ter jim s sponzorskimi in donatorskimi sredstvi pomagamo pri izvedbah strokovnih ekskurzij. Spodbujamo delovanja lokalnih društev in organizacij in njihovih prireditev ter s tem prispevamo svoj delež k povečanju kvalitete življenja v lokalni skupnosti.